Hi 你好,欢迎访问,AG亚游集团官网_AG8.COM_你的舒服你来定
导航

AG亚游集团官网_AG8.COM_你的舒服你来定

阅读模式

《暗黑破坏神3》游戏内玩家人数与怪物数值对应

2019-03-22 | zblog作品 | °c

2012-05-11 16:54:40编辑:评论(0)

来自官方攻略中对于游戏内玩家人数和怪物血量/伤害的对应关系列表,我们可以看到,在四人游戏的炼狱难度下,怪物血量提升为430%,攻击提升为145%,这还不算是那些恐怖的技能。看来确实在多人游戏时,单独行动是死路一条!

Players = 玩家人数

HP% = 怪物血量百分比

Damage% = 怪物伤害百分比

普通难度
# Players           HP%     Damage%
1                   100%    100%
2                   175%    100%
3                   250%    100%
4                   325%    100%

噩梦难度
# Players          HP%      Damage%
1                   100%    100%
2                   185%    105%
3                   270%    110%
4                   355%    115%

地狱难度
# Players          HP%     Damage%
1                   100%    100%
2                   195%    110%
3                   290%    120%
4                   385%    130%

炼狱难度
# Players           HP%        Damage%
1                   100%    100%
2                   210%    115%
3                   320%    130%
4                   430%    145%